Anasayfa / ipucu / HTML Türkçe karakter kodları listesi

HTML Türkçe karakter kodları listesi

Karakter Kodları Listesi
Aşağıdaki tabloda HTML kodları içinde kullanılabilecek ISO Latin-1 karakter seti dahilindeki isimlendirilmiş karakter girişleri gösterilmektedir. Listede sık kullanılan bazı önemli işaretlerin/karakterlerin açıklamaları kalın olarak belirtilmiştir.

Karakter Desimal Kodu İsimlendirilmiş Giriş Açıklama
& # 34; & Quot; Çift Tırnak İşareti (Quotation mark)
& & # 38; & Sons; VE İşareti (Ampersand)
< Ve 60.; & Lt; Küçüktür (Less than)
> & # 62; & Gt; Büyüktür (Greater than)
& # 160; & Nbsp; [Kesintisiz] Boşluk (Nonbreaking space)
¡ & # 161; Ve iexcl; Ters Ünlem İşareti (Inverted exclamation)
¢ & # 162; Ve yüzde; Sent İşareti (Cent sign)
£ & # 163; Pound &; Sterlin İşareti (Pound sterling)
¤ & # 164; Ve para birim; ? Genel para birimi işareti
¥ & # 165; ¥ [Japon] Yen İşareti (Yen sign)
¦ & # 166; &brvbar; veya &brkbar; Kesintili Dikey Çizgi (Broken vertical bar)
§ & # 167; &mezhep; Bölüm/Kısım İşareti (Section sign)
¨ & # 168; &uml; veya &die; ? Diæresis / umlaut
© & # 169; Kopyalayıp; Telif Hakkı (Copyright)
ª & # 170; Ve Başkanı; Kadınsı sıra
« & # 171; & laquo; Sol guillemet (Sol açı alıntı, soldaki guillemet)
¬ Ve 172.; &değil Değil İşareti (Not sign)
& # 173; &utangaç; Tire/Eksi İşareti (Soft hyphen)
® & # 174; Ve reg; Marka İşareti (Registered trademark)
¯ & # 175; &macr; veya &hibar; Macron aksanı
° & # 176; & Sen; Derece İşareti (Degree sign)
± & # 177; Ve plusmn; Artı veya Eksi İşareti (Plus or minus)
² & # 178; Ve sup2; Üssü 2 İşareti (Superscript two)
³ & # 179; Ve sup3; Üssü 3 İşareti (Superscript three)
´ & # 180; &akut; Akut aksan
m & # 181; &mikro; Mikro İşareti (Micro sign)
& # 182; & para; Paragraf İşareti (Paragraph sign)
· & # 183; Ve middot; Orta nokta
¸ & # 184; & eşarp; çengel
¹ & # 185; Ve SUP1; Üssü 1 İşareti (Superscript one)
inci & # 186; Ve ordm; Erkeksi ordinal
» & # 187; & Raquo; Sağ Guillemet (Sağ açı alıntı, guillemet hakkı)
¼ & # 188; Ve frac14; 1 Bölü 4 (Fraction one-fourth)
½ & # 189; Ve frac12; 1 Bölü 2 (Fraction one-half)
¾ & # 190; Ve frac34; 3 Bölü 4 (Fraction three-fourths)
¿ & # 191; Ve iquest; Ters Soru İşareti (Inverted question mark)
TO Ve 192.; Ve Agrave; Başkent A, ağır aksan
içinde & # 193; Ve Aacute; Sermaye A, akut aksan
 & # 194; Ve acirc; Başkent A, circumflex
à & # 195; Ve Abreve; Başkent A, tilde
Ä & # 196; AYI Başkent A, diæresis / umlaut
için & # 197; Ve Aring; Başkent A, yüzük
Æ & # 198; Ve AElig; Sermaye AE bağ
Ç & # 199; &Ccedil; Sermaye C, cedilla
sen & # 200; Ve è; Başkent E, ağır aksan
O & # 201; Ve eacute; Sermaye E, akut aksan
OLACAK & # 202; Ve Ecirc; Sermaye E, circumflex
Ë & # 203; Ve Euml; Sermaye E, diasisis / umlaut
marş & # 204; Ve Igrave; Başkent I, ağır aksan
BEN & # 205; & Iacute; Sermaye I, akut aksan
Î & # 206; Ve Icirc; Başkent I, circumflex
Ï & # 207; & Iuml; Başkent I, diæresis / umlaut
Ð & # 208; Ve ETH; Sermaye Et, İzlanda
Ñ & # 209; Ve Nacute; Başkent N, tilde
o & # 210; Ve Ograve; Başkent O, ağır aksan
itibaren & # 211; & Oacute; Sermaye O, akut aksanı
Otomobil & # 212; Ve Ocirc; Başkent O, circumflex
o & # 213; Ve Ohungarumlaut; Başkent O, tilde
Ö & # 214; Ve ouml; Ah sermaye, iki noktalı / umlaut
× & # 215; &zamanlar; Çarpma işareti
Ø & # 216; Ve oslash; Başkent O, eğik çizgi
Ù & # 217; Ve uring; Başkent U, ağır aksan
Ey & # 218; Ve Uacute; Sermaye U, akut aksan
ve & # 219; & Sinketh Sermaye U, circumflex
Ü & # 220; &Uuml; Başkent U, diæresis / umlaut
İtalya & # 221; Ve Yacute; Sermaye Y, aksan aksanı
th & # 222; &DİKEN; Başkent Thorn, İzlanda
ß Ve 223.; YOL Küçük keskin s, Alman sz
için & # 224; Ve Germandbls; Küçük a, ağır aksan
üzerinde & # 225; Ve aacute; Küçük a, keskin aksan
â & # 226; Ve acirc; Küçük a, circumflex
ã &#227; &atilde; Small a, tilde
ä &#228; &auml; Small a, diæresis / umlaut
å &#229; &aring; Small a, ring
æ &#230; &aelig; Small ae ligature
ç &#231; &ccedil; Small c, cedilla
è &#232; &egrave; Small e, grave accent
é &#233; &eacute; Small e, acute accent
ê &#234; &ecirc; Small e, circumflex
ë &#235; &euml; Small e, diæresis / umlaut
ì &#236; &igrave; Small i, grave accent
í &#237; &iacute; Small i, acute accent
î &#238; &icirc; Small i, circumflex
ï &#239; &iuml; Small i, diæresis / umlaut
ð &#240; &eth; Small eth, Icelandic
ñ &#241; &ntilde; Small n, tilde
ò &#242; &ograve; Small o, grave accent
ó &#243; &oacute; Small o, acute accent
ô &#244; &ocirc; Small o, circumflex
õ &#245; &otilde; Small o, tilde
ö &#246; &ouml; Small o, diæresis / umlaut
÷ &#247; &divide; Bölü İşareti (Division sign)
ø &#248; &oslash; Small o, slash
ù &#249; &ugrave; Small u, grave accent
ú &#250; &uacute; Small u, acute accent
û &#251; &ucirc; Small u, circumflex
ü &#252; &uuml; Small u, diæresis / umlaut
ý &#253; &yacute; Small y, acute accent
þ &#254; &thorn; Small thorn, Icelandic
ÿ &#255; &yuml; Small y, diæresis / umlaut

HTML’de klavyeden yazamadığınız karakterleri bazı kurallara uyarak kodlayabilirsiniz. Örneğin Ü karakterini &Uuml;, &#220;, &#xdc; gibi üç farklı gösterimle kodlayabilirsiniz. İlk gösterim sadece ISO-8859-1 karakter kümesindeki karakterler içindir ve bunlar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Diğer iki tür kullanımda karakterin UTF-8 karakter kümesindeki karakter kodu kullanılmıştır. &#220; onluk tabanda, &#xdc; ise onaltılık tabanda kodlanmıştır. UTF-8 karakter kümesini oluşturan karakterlerin tamamını içeren bir dosyayı makinanızda örneğin Red Hat dağıtımını kullanıyorsanız, /usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz olarak bulabilirsiniz. Bu dosyada Ü harfi ile ilgili satır,
<00DC> /xc3/x9c LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
şeklindedir. Burada kullanacağımız kısım <00DC>’dir. &#x00DC; ya da &#xdc; olarak bu karakteri HTML dosyamızda kullanabiliriz.
Karakterleri bu şekilde kodlayarak yazmanın bir faydası da HTML dosyasının başlığında <meta> etiketiyle karakter kodlamasının belirtilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Renk Tablosu Örneğinde göreceğiniz gibi örnek olması için “ı” harfi yerine &#x131; kullanılmıştır.

GENEL
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Euro Symbol &euro; &#8364;
© Copyright &copy; &#169;
® Registered Trademark &reg; &#174;
Trademark Sign (TM) &trade;
@ At Symbol &#64;
& Ampersand &amp; &#38;
Paragraph &para; &#182;
Hyphen &#45;
En Dash &ndash; &#150
Em Dash &mdash; &#151;
¬ Not Sign &not; &#172;
Single Left Pointing Angle &lsaquo;
Single Right Pointing Angle &rsaquo;
« Double Left Pointing Angle &laquo; &#171;
» Double Right Pointing Angle &raquo; &#187;
Left Arrow &larr;
Upward Arrow &uarr;
Right Arrow &rarr;
Downward Arrow &darr;
Black Spade Suit (Not available in Firefox) &spades;
Black Clubs Suit (Not available in Firefox) &clubs;
Black Hearts Suit (Not available in Firefox) &hearts;
Black Diamond Suit (Not available in Firefox) &diams;

 

Accents
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
` Grave Accent &#96;
´ Acute Accent &acute; &#180;
¯ Macron Accent &macr; &#175;
¨ Umlaut &uml; &#168;
¸ Cedilla &cedil; &#184;
· Middle Dot &middot; &#183;
º Masculine Ordinal &ordm; &#186;
ª Feminine Ordinal &ordf; &#170;

 

A Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
À Büyük A – Grave Accent &Agrave; &#192;
à Küçük A – Grave Accent &agrave; &#224;
Á Büyük A – Acute Accent &Aacute; &#193;
á Küçük A – Acute Accent &aacute; &#225;
 Büyük A – Circumflex Accent &Acirc; &#194;
â Küçük A – Circumflex Accent &acirc; &#226;
à Büyük A – Tilde &Atilde; &#195;
ã Küçük A – Tilde &atilde; &#227;
Ä Büyük A – Umlaut &Auml; &#196;
ä Küçük A – Umlaut &auml; &#228;
Å Büyük A – Ring &Aring; &#197;
å Küçük A – Ring &aring; &#229;

 

E Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
È Büyük E – Grave Accent &Egrave; &#200;
è Küçük E – Grave Accent &egrave; &#232;
É Büyük E – Acute Accent &Eacute; &#201;
é Küçük E – Acute Accent &eacute; &#233;
Ê Büyük E – Circumflex Accent &Ecirc; &#202;
ê Küçük E – Circumflex Accent &ecirc; &#234;
Ë Büyük E – Umlaut &Euml; &#203;
ë Küçük E – Umlaut &euml; &#235;

 

I Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ì Büyük I – Grave Accent &Igrave; &#204;
ì Küçük I – Grave Accent &igrave; &#236;
Í Büyük I – Acute Accent &Iacute; &#205;
í Küçük I – Acute Accent &iacute; &#237;
Î Büyük I – Circumflex Accent &Icirc; &#206;
î Küçük I – Circumflex Accent &icirc; &#238;
Ï Büyük I – Umlaut &Iuml; &#207;
ï Küçük I – Umlaut &iuml; &#239;

 

O Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ò Büyük O – Grave Accent &Ograve; &#210;
ò Küçük O – Grave Accent &ograve; &#242;
Ó Büyük O – Acute Accent &Oacute; &#211;
ó Küçük O – Acute Accent &oacute; &#243;
Ô Büyük O – Circumflex Accent &Ocirc; &#212;
ô Küçük O – Circumflex Accent &ocirc; &#244;
Õ Büyük O – Tilde &Otilde; &#213;
õ Küçük O – Tilde &otilde; &#245;
Ö Büyük O – Umlaut &Ouml; &#214;
ö Küçük O – Umlaut &ouml; &#246;

 

U Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ugrave; Büyük U – Grave Accent &Ugrave; &#217;
ù Küçük U – Grave Accent &ugrave; &#249;
Ú Büyük U – Acute Accent &Uacute; &#218;
ú Küçük U – Acute Accent &uacute; &#250;
Û Büyük U – Circumflex Accent &Ucirc; &#219;
û Küçük U – Circumflex Accent &ucirc; &#251;
Ü Büyük U – Umlaut &Uuml; &#220;
ü Küçük U – Umlaut &uuml; &#252;

 

Diğer Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Æ Büyük AE &AElig; &#198;
æ Küçük AE &aelig; &#230;
Ç Büyük C – Cedilla &Ccedil; &#199;
ç Küçük C – Cedilla &ccedil; &#231;
Ñ Büyük N – Tilde &Ntilde; &#209;
ñ Küçük N – Tilde &ntilde; &#241;
Ý Büyük Y – Acute Accent &Yacute; &#221;
ý Küçük Y – Acute Accent &yacute; &#253;
ÿ Küçük Y – Umlaut &yuml; &#255;
Ð Büyük Eth – Icelandic &ETH; &#208;
ð Küçük Eth – Icelandic &eth; &#240;
Þ Büyük Thorn – Icelandic &THORN; &#222;
þ Küçük Thorn – Icelandic &thorn; &#254;
ß Küçük Sharps – German &szlig; &#223;

 

Quotes and Punctuation
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
! Exclamation Mark &#33;
¡ Inverted Exclamation &iexcl; &#161;
? Question Mark &#63;
¿ Inverted Question Mark &iquest; &#191;
: Colon &#58;
; Semicolon &#59;
, Comma &#44;
. Period &#46;
Apostrophe &#39;
* Asterisk &#42;
Dagger &dagger;
Double Dagger &Dagger;
Per Mill Sign &permil;
¹ Superscript 1 &sup1; &#185;
² Superscript 3 &sup2; &#178;
³ Superscript 3 &sup3; &#179;
¼ One-Fourth Fraction &frac14; &#188;
½ One-Half Fraction &frac12; &#189;
¾ Three-Fourths Fraction &frac34; &#190;
^ Caret &#94;
~ Tilde &#126;
Overline (Overscore) &oline;
_ Horizontal Bar (Underscore) &#95;
Left Single Quote &lsquo;
Right Single Quote &rsquo;
Left Double Quote; &ldquo;
Right Double Quote &rdquo;
Single Low-9 Quote &sbquo;
Double Low-9 Quote &bdquo;
Double Quotation Mark &quot; &#34;

 

Slashes and Brackets
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
/ Slash &frasl; &#47;
\ Backslash &#92;
( Left Parenthesis &#40;
) Right Parenthesis &#41;
[ Left Square Bracket &#91;
] Right Square Bracket &#93;
{ Left Curly Brace &#123;
} Right Curly Brace &#125;
| Vertical Bar &#124;
¦ Broken Vertical Bar &brvbar; &#166;

 

Money and Math Symbols
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
% Percent Sign &#37;
# Numara Sign &#35;
Euro Sign &euro; &#8364;
$ Dollar Sign &#36;
¢ Cent Sign &cent; &#162;
¥ Yen Sig &yen; &#165;
£ Pound Sterling &pound; &#163;
¤ General Currency Sign &curren; &#164;
+ Plus Sign &#43;
× Multiplication Sign &times; &#215;
÷ Division Sign &divide; &#247;
= Equals Sign &#61;
± Plus or Minus &plusmn; &#177;
&lt; Less Than Sign &lt; &#60;
> Greater Than Sign &gt; &#62;
µ Micro Sign &micro; &#181;
° Degree Sign &deg; &#176;
§ Section Sign &sect; &#167;
Ø Büyük O – Slash &Oslash; &#216;
ø Küçük O – Slash &oslash; &#248;

 

Büyük Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
A Büyük A &#65;
B Büyük B &#66;
C Büyük C &#67;
D Büyük D &#68;
E Büyük E &#69;
F Büyük F &#70;
G Büyük G &#71;
H Büyük H &#72;
I Büyük I &#73;
J Büyük J &#74;
K Büyük K &#75;
L Büyük L &#76;
M Büyük M &#77;
N Büyük N &#78;
O Büyük O &#79;
P Büyük P &#80;
Q Büyük Q &#81;
R Büyük R &#82;
S Büyük S &#83;
T Büyük T &#84;
U Büyük U &#85;
V Büyük V &#86;
W Büyük W &#87;
X Büyük X &#88;
Y Büyük Y &#89;
Z Büyük Z &#90;

 

Küçük Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
a Küçük A &#97;
b Küçük B &#98;
c Küçük C &#99;
d Küçük D &#100;
e Küçük E &#101;
f Küçük F &#102;
g Küçük G &#103;
h Küçük H &#104;
i Küçük I &#105;
j Küçük J &#106;
k Küçük K &#107;
l Küçük L &#108;
m Küçük M &#109;
n Küçük N &#110;
o Küçük O &#111;
p Küçük P &#112;
q Küçük Q &#113;
r Küçük R &#114;
s Küçük S &#115;
t Küçük T &#116;
u Küçük U &#117;
v Küçük V &#118;
w Küçük W &#119;
x Küçük X &#120;
y Küçük Y &#121;
z Küçük Z &#122;

 

Numaralar
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
0 Sıfır &#48;
1 Numara 1 &#49;
2 Numara 2 &#50;
3 Numara 3 &#51;
4 Numara 4 &#52;
5 Numara 5 &#53;
6 Numara 6 &#54;
7 Numara 7 &#55;
8 Numara 8 &#56;
9 Numara 9 &#57;

 

ISO-8859-1 Karakter Kodları
+---+----------+--------++---+----------+--------+
|   | &nbsp;   | &#160; || Ð | &ETH;    | &#208; |
| ¡ | &iexcl;  | &#161; || Ñ | &Ntilde; | &#209; |
| ¢ | &cent;   | &#162; || Ò | &Ograve; | &#210; |
| £ | &pound;  | &#163; || Ó | &Oacute; | &#211; |
| ¤ | &curren; | &#164; || Ô | &Ocirc;  | &#212; |
| ¥ | &yen;    | &#165; || Õ | &Otilde; | &#213; |
| ¦ | &brvbar; | &#166; || Ö | &Ouml;   | &#214; |
| § | &sect;   | &#167; || × | &times;  | &#215; |
| ¨ | &uml;    | &#168; || Ø | &Oslash; | &#216; |
| © | &copy;   | &#169; || Ù | &Ugrave; | &#217; |
| ª | &ordf;   | &#170; || Ú | &Uacute; | &#218; |
| « | &laquo;  | &#171; || Û | &Ucirc;  | &#219; |
| ¬ | &not;    | &#172; || Ü | &Uuml;   | &#220; |
| - | &shy;    | &#173; || Ý | &Yacute; | &#221; |
| ® | &reg;    | &#174; || Þ | &THORN;  | &#222; |
| ¯ | &macr;   | &#175; || ß | &szlig;  | &#223; |
| ° | &deg;    | &#176; || à | &agrave; | &#224; |
| ± | &plusmn; | &#177; || á | &aacute; | &#225; |
| ² | &sup2;   | &#178; || â | &acirc;  | &#226; |
| ³ | &sup3;   | &#179; || ã | &atilde; | &#227; |
| ´ | &acute;  | &#180; || ä | &auml;   | &#228; |
| µ | &micro;  | &#181; || å | &aring;  | &#229; |
| ¶ | &para;   | &#182; || æ | &aelig;  | &#230; |
| · | &middot; | &#183; || ç | &ccedil; | &#231; |
| ¸ | &cedil;  | &#184; || è | &egrave; | &#232; |
| ¹ | &sup1;   | &#185; || é | &eacute; | &#233; |
| º | &ordm;   | &#186; || ê | &ecirc;  | &#234; |
| » | &raquo;  | &#187; || ë | &euml;   | &#235; |
| ¼ | &frac14; | &#188; || ì | &igrave; | &#236; |
| ½ | &frac12; | &#189; || í | &iacute; | &#237; |
| ¾ | &frac34; | &#190; || î | &icirc;  | &#238; |
| ¿ | &iquest; | &#191; || ï | &iuml;   | &#239; |
| À | &Agrave; | &#192; || ð | &eth;    | &#240; |
| Á | &Aacute; | &#193; || ñ | &ntilde; | &#241; |
| Â | &Acirc;  | &#194; || ò | &ograve; | &#242; |
| Ã | &Atilde; | &#195; || ó | &oacute; | &#243; |
| Ä | &Auml;   | &#196; || ô | &ocirc;  | &#244; |
| Å | &Aring;  | &#197; || õ | &otilde; | &#245; |
| Æ | &AElig;  | &#198; || ö | &ouml;   | &#246; |
| Ç | &Ccedil; | &#199; || ÷ | &divide; | &#247; |
| È | &Egrave; | &#200; || ø | &oslash; | &#248; |
| É | &Eacute; | &#201; || ù | &ugrave; | &#249; |
| Ê | &Ecirc;  | &#202; || ú | &uacute; | &#250; |
| Ë | &Euml;   | &#203; || û | &ucirc;  | &#251; |
| Ì | &Igrave; | &#204; || ü | &uuml;   | &#252; |
| Í | &Iacute; | &#205; || ý | &yacute; | &#253; |
| Î | &Icirc;  | &#206; || þ | &thorn;  | &#254; |
| Ï | &Iuml;   | &#207; || ÿ | &yuml;   | &#255; |
+---+----------+--------++---+----------+--------+
Türkçe'ye Özgü Karakterlerin Kodları
+---+--------++---+--------+
| ğ | &#287; || Ğ | &#286; |
| ı | &#305; || İ | &#304; |
| ş | &#351; || Ş | &#350; |
+---+--------++---+--------+

 

HTML Türkçe Karakter Kodları

Harf Friendly Code Numerical Code Açıklama
İ &#304; Büyük i (I-dotted)
ı &#305; Küçük ı (i-dotless)
Ö &Ouml; &#214; Büyük ö (O-umlaut)
ö &ouml; &#246; Küçük ö (o-umlaut)
Ü &Uuml; &#220; Büyük ü (U-umlaut)
ü &uuml; &#252; Küçük ü (u-umlaut)
Ç &Ccedil; &#199; Büyük ç (C-cedil)
ç &ccedil; &#231; Küçük ç (c-cedil)
Ğ &#286; Büyük ğ (G-breve)
ğ &#287; Küçük ğ (g-breve)
Ş &#350; Büyük ş (S-cedil)
ş &#351; Küçük ş (s-cedil)

Ayrıca işe yarayabilecek diğer karakter kodlarını da kaynak olarak liste halinde yazmakta yarar olduğunu görüyorum;

Karakter Friendly Code Numerical Code Açıklama
© &copy; &#223; CopyRight
® &reg; &#174; Registered Trademark
&trade; &#8482; Trademark
&euro; &#8364; Euro (Avrupa para birimi)
£ &#163; Pound (İngiliz para birimi)
§ & # 167; Madde (Hukuki Yazılarda madde)
â Ve acirc; & # 226; Şapkalı küçük a
 Ve acirc; & # 194; Şapkalı büyük a
ä & # 228; Noktalı küçük a (a-umlaut)
ß YOL Ve 223.; Almanca ss (double s)
& Nbsp; boşluk

Hakkında hicabi

BUNA DA BİR GÖZAT İSTERSEN BABACIM ;)

Xiaomi Oyun Hız Artırıcı

MIUI Oyun Hızı Artırıcısı Merhaba Xiaomi fanları! Biliyorsunuz Xiaomi MIUI 10’un optimizasyonunu,istikrarını ve kararlılığını daha …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*