Merhaba,
Biliyorsunuz 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların (ki bu mallar; akaryakıtlar, petrol ve türevleri, madeni yağlar vb. gibi mamullerdir) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.),Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları (ki bu mallar; kolalı gazozlar, bira, içki, tütün, sigara ve tütün mamulleridir) imal, inşa ve ithal eden mükellefler için 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef guruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmişti. Sistem açıkçası ufak sorunlar yaşatsa da oldukça sağlıklı işlemeye devam ediyor ve hayatımızı oldukça kolaylaştırdı.

E-fatura gibi e-defter ve yeni geçilecek olan e-irsaliye de hayatımızda epey kolaylıklar sağlayacak gibi duruyor. Herşey öyle güzel giderken bazı firmalarla anlaşmazlıklar olduğunda kesilen temel efaturalar nedeni ile siz artık bir döngüye giriyorsunuz firma haksız yere size fatura kesiyor siz geri kesiyorsunuz KEP’ten red veriyorsunuz firma yine inatla size fatura kesiyor ve bu işlemin şuan bilinen bir sonu yok sürekli firma kesiyor siz red veriyorsunuz firma tekrar kesiyor bu böyle uzayıp gidiyor. Kep’ten red vermenize rağmen firma inatla yeniden haksız yere fatura kesiyor dolayısı ile bu sonsuza kadar devam edecek amabunu önlemenin artık mükemmel bir yolu var.


Firma size sürekli haksız yere fatura kesiyorsa sizin KEP’ten iptal göndermenize rağmen hala böyle inatla haksız yere fatura kesmeye devam ediyorsa entegratörünüz ile görüşüp firmayı bloke ettire biliyorsunuz. Böylece size kestiği tüm faturalar onlar gönderse dahi bize düşmediği için geçersiz sayılıyor.Bu işlemi entegratörünüz ve gib ile konuşmadan kesinlikle yapmayın. Bu işlemi öncelikle GİB ile konuşmakta fayda var çünkü GİB size bu çıkmazla ilgili bir çözüm önerisi sunabilir.

 

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]